شرکت رادپرداز رازی

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر حامد منکرسی
 
 

نوپا نوع 2


 

1400/11/02

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای یارانه ای

سیستم احراز هویت متمرکز پارسو

پیاده سازی سیستم احراز هویت متمرکز برای شرکت نفت فالت قاره و دانشگاه رازی کرمانشاه
نماینده رسمی فایروال های APK در استان کرمانشاه
امن سازی زیرساخت و شبکه دانشگاه را زی

Responsive Image
Responsive Image