شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر فرهاد مردوخی
 
 

 تولیدی نوع 2

1399/04/07

تولید سامانه های نرم افزاری، ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین و اجرای طرح های معماری سازمانی و  هوشمندسازی کسب و کار مبتنی بر اینترنت اشیاء

سیستم نوبت دهی بانوبت، سیستم گزارش ساز چابک، سیستم میزخدمت الکترونیکی ویتکو، سیستم پایش بار و انرژی 

ارائه خدمات نوبت دهی به بیش از 300 مرکز پزشکی، تولید سامانه های نرم افزاری برای سازمانهای مختلف مانند شرکت برق منطقه ای غرب، تولید سامانه نرم افزاری میزخدمت الکترونیکی با بیش از 10 هزار کاربر، همکاری در هوشمندسازی کشاورزی مزارع استان کرمانشاه 

Responsive Image
Responsive Image
 
Responsive Image
آدرس و شماره تلفن:
 آدرس: دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
شماره تلفن: 08334343243