شرکت گنجین دانش حامی

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر مسعود احمد نژاد
 
 

نوپا

1400/04/12
دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

 

تولید مکمل گوارشی اسب
گزارش فعالیت ها:
سندرم زخم معده اسب یکی از سندرم های بسیار رایج در اسب است که می توان حتی تا %90اسب های مسابقه ای را هم درگیر کند. درمان های مورد استفاده در این بیماری که عمدتا شامل داروهای آنتی اسید می باشد که داروهای اسبی بسیار گران هستند. و از طرفی سندرم کولیک در اسب هم یک سندرم رایج است که حتی می توان باعث مرگ حیوان شود اما اگر بشود با درمان های رایج حیوان را از مرگ نجات داد ترمیم دوباره آسیب های وارد شده به دستگاه گوارش زمان بر خواهد بود. مکمل گوارشی طراحی و تولید شده توسط شرکت دانش بنیان گنجین دانش حامی می تواند در هر دوی سندرم زخم معده و نیز ریکاوری سندرم کولیک موثر باشد
Responsive Image