شرکت کشت و صنعت سالم فرآور باختر

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر صحبت بهرامی نژاد
 
 

تولیدی نوع 2

1399/07/05

 زمینه فعالیت فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی


 

 محصوالت یا خدمات تولید و فرآوری محصوالت خوراکی و آرایشی - بهداشتی از گیاه دارویی یوالف جو دوسر


 

گزارش فعالیت ها:

این شرکت موفق شده است با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در دانشگاه رازی در طول 14 سال گذشته و با حمایت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، محصوالتی از قبیل نان، دانه پوست کنده، بلغور، پرک و آرد یوالف 
واقعی را در سالهای اخیر با نام تجاری بخشاژین تولید و به بازار عرضه نماید و در آینده نزدیک ماسک آرایشی –بهداشتی با نام تجاری ژیندا نیز تولید انبوه خواهد شد.

 

ویژگیهای خاص این شرکت: 
 اولین و تنها تولید کننده یوالف واقعی با شجره مشخص در ایران
 دارای بزرگترین و متنوعترین بانک بذر یوالف در خاورمیانه
 انحصاری بودن زنجیره کامل کشت و صنعت، تولید، فرآوری، بستهبندی و توزیع
 عضویت مدیرعامل شرکت به عنوان اولین و تنها نماینده جمهوری اسالمی ایران در کمیته بینالمللی یوالف )IOC)
 ثبت اولین ارقام یوالف زراعی برای اولین بار در ایران توسط اعضای هیأت مدیره شرکت
 باال بودن کیفیت محصول نهایی به دلیل تولید در داخل کشور و عدم انبارمانی

Responsive Image
Responsive Image