شرکت کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر دانیال کهریزی
 
 

 تولیدی نوع 1 

1399/07/05

 فناوری زیستی

تولید گیاه دارویی زیره سبز و گیاه دارویی روغنی کاملینا

تولید گیاه دارویی ارزشمند زیره سبز بعنوان یکی از گونه های گیاه دارویی در جهان و مهمترین گونه دارویی ایران پس از زعفران برای اولین بار در غرب کشور و نیز اصلاح، سازگاری و معرفی گیاه دارویی روغنی کاملینا بعنوان مهمترین منبع گیاهی امگا ۳ در دنیا برای اولین بار در ایران و تولید بذر این گیاه در مقیاس وسیع

Responsive Image
 
Responsive Image