شرکت گسترش برق سبز پاسارگاد

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر حسن مرادی چشمه بیگی
 
 

  نوپا نوع 1 

1400/04/12

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات وسیستم های خودکار

محصولات یا خدمات:
گزارش فعالیت ها:
 
Responsive Image
آدرس و شماره تلفن:
 آدرس:
شماره تلفن: