شرکت پیشتازان شیمی باختر

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر شهرام شریف نیا
 
 
دکتر یاسر شاویسی
 
 

نوپا


 

1401/07/16

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی


 

تولید کاتالیست های هیدروژناسیون روغن خوراکی

این محصول در تبدیل روغن خوراکی به حالت جامد که ضمن تسهیل کارکردن با آن، سبب افزایش ماندگاری روغن را فراهم می کند.

Responsive Image