شرکت نوین نون سلامت پیشتاز

مدیریت

نوع شرکت دانش بنیان

تاریخ دانش بنیان شدن

زمینه فعالیت

محصولات یا خدمات

گزارش فعالیت‌ها

عکس و فیلم

گواهی تاییدیه

 

 

دکتر هادی چراغی
 
 

 تولیدی نوع3

1401/04/04
دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

 

تولید کننده کیت های تشخیصی دامپزشکی
گزارش فعالیت ها:
Responsive Image